Tax Shelter als eindejaarstoetje

- fiscaliteit, Nieuws

Algemeen

In België kunnen ondernemingen via een Tax Shelter deelnemen aan de financiering van audiovisuele werken, zoals langspeelfilms, series, documentaires ea.  De wet voorziet een fiscale vrijstelling op de belastbare gereserveerde winst ten belope van 310% van het geïnvesteerde bedrag. Daarboven komt nog een wettelijk bepaald financieel rendement gedurende maximaal 18 maanden.

De meeste bedrijven die raamovereenkomst inzake Tax Shelter afsluiten zien dit als een onderdeel van hun voorafbetalingspolitiek, met als toetje een fiscaal aantrekkelijk rendement. Als boekhouder komt het er op aan om tijdig de berekening te doen en de investeerder-cliënt te begeleiden in de keuze van de grootte en het tijdstip van de Tax Shelter.

Onder invloed van het zomerakkoord zullen de vennootschapsbelastingtarieven volgend jaar gewijzigd worden, hoogst waarschijnlijk worden de vrijstellingspercentages aangepast om het fiscaal rendement van het Tax Shelter mechanisme te behouden.

Fiscaal voordeel

In het boekjaar waarin de raamovereenkomst wordt afgesloten krijgt de investeerder een voorlopige fiscale vrijstelling. In het boekjaar waarin het Tax Shelter attest wordt afgeleverd  moet de investeerder de definitieve vrijstelling inroepen in zijn fiscale aangifte.

  • De voorlopige fiscale vrijstelling is gebaseerd op 310% van het geïnvesteerde bedrag. De voorlopige fiscale vrijstelling is beperkt tot 50% van de belastbare gereserveerde winst van het belastbaar tijdperk vastgesteld vóór de samenstelling van de vrijgestelde reserve die aangelegd wordt in het kader van de Tax Shelter investering, en met een maximum van 750.000 euro.
  • De fiscale vrijstelling wordt definitief indien het Tax Shelter attest tijdig verkregen wordt, en bedraagt 150% van de waarde van het Tax Shelter attest. Het Tax Shelter attest wordt afgeleverd door de FOD Financiën, nadat een controle heeft plaatsgevonden bij de producent.
  • Het fiscaal rendement kan verloren gaan indien het Tax Shelter-attest niet (voor het volledige bedrag) wordt afgeleverd of indien de productie niet kan worden afgewerkt. Bepaalde productiehuizen sluiten bij elke raamovereenkomst een Tax Shelter verzekering af, die dergelijke risico’s dekt en het fiscaal rendement van de investeerder aldus garandeert. U kiest best een erkend en gerenommeerd productiehuis!
  • Het maximum bedrag dat kan geïnvesteerd worden bedraagt 241.935 euro.

Financieel rendement

Er wordt een bijkomend financieel rendement voorzien ter vergoeding van de prefinanciering (begrensd door artikel 194ter WIB92). De rentevergoeding bedraagt het gemiddelde van EURIBOR 12 maanden van de laatste dag van elke maand van het kalenderhalfjaar dat voorafgaat aan de betaling, verhoogd met 450 basispunten. Bijvoorbeeld voor de stortingen gedaan tussen 1 januari en 30 juni 2017 bedroeg de jaarlijks toegelaten rentevoet 4,43%.

De investeerder ontvangt deze rentevergoeding voor de periode verstreken tussen de datum van storting en het ogenblik waarop het Tax Shelter attest wordt afgeleverd, maar met een maximum van 18 maanden. Deze vergoeding maakt deel uit van de belastbare basis van de investeerder en is dus geen netto vergoeding.

Cijfervoorbeeld

Tax Shelter investering € 100.000,00
FISCAAL RENDEMENT:
Voorlopige fiscale vrijstelling in het jaar van ondertekening € 310.000,00
Fiscale besparing in uw vennootschap (€310.000 x 33,99%) € 105.369,00
Opbrengst van de fiscale vrijstelling: 5,369% (€105.369 – €100.000) + € 5.369,00
FINANCIEEL RENDEMENT:
BRUTO rentevergoeding op prefinanciering: 6,65%* (4,43% x 18/12) + € 6.645,00
Belasting op de interest (33,99%) – € 2.258,64
NETTO rentevergoeding op prefinanciering: 4,39% + € 4.386,36
TOTAAL NETTO RENDEMENT: 9,76% € 9.755,36

 (Illustratie met een cijfervoorbeeld gebaseerd op een Tax Shelter investering van € 100.000, gedaan in de periode 1 januari 2017 – 30 juni 2017, en rekening houdend met de maximale wettelijke vergoedingsperiode van 18 maanden.)

Meer info op: https://financien.belgium.be/sites/default/files/downloads/brochure-tax-shelter-2015-nl.pdf

Over de auteur

Joey Deforce

Erkend Boekhouder-Fiscalist BIBF

Bachelor bedrijfsmanagement Accountancy-Fiscaliteit

Master handelswetenschappen Fiscaliteit

Postgraduaat Fiscale Wetenschappen

Gastdocent Hogeschool West-vlaanderen