De Starters-BVBA, waarom er (niet) voor kiezen?

- Boekhouding, Vennootschapsvormen

Wat is een Starters-BVBA?

De Starters Besloten Vennootschap met Beperkte aansprakelijkheid, kortweg “S-BVBA” is een rechtsvorm specifiek gericht voor startende ondernemers. Deze vorm lijkt erg op de gewone BVBA met als grootste verschil dat er geen minimumkapitaal vereist is. Daarnaast zijn er nog andere specifieke verschillen.

Hoe oprichten?

Een S-BVBA vereist een Authentieke akte, dus de tussenkomst van een Notaris is noodzakelijk. Om te kunnen starten heb is er een volstortingsplicht. Deze bedraagt minimum 1 EUR en maximum 18549 EUR. Op elk aandeel moet minstens 1/5 volstort zijn.

Belangrijk te vermelden dat ook een financieel plan vereist is. In tegenstelling tot de gewone BVBA waarbij de oprichter attesteert, is bij het plan voor de S-BVBA bijstand noodzakelijk van een erkend boekhouder, externe accountant of bedrijfsrevisor. Het financieel plan moet minstens de vier luiken (1) een beschrijving van de op te starten vennootschap, (2) een geprojecteerde balans, (3) een geprojecteerde resultatenrekening, en (4) een geprojecteerde vermogensstromentabel bevatten.

Voordelen

Het belangrijkste voordeel is uiteraard het gebrek aan verplicht kapitaal. Er wordt aan een S-BVBA de vrije keuze gelaten om een bedrag van het geplaatst kapitaal te bepalen tussen de 1 EUR en 18.549 EUR. Een S-BVBA kan al worden opgericht door één natuurlijk persoon. Er geldt hierbij tevens beperkte aansprakelijkheid.

Nadelen

Het voordeel van deze rechtsvorm, is ook haar nadeel. Aangezien de vennootschap over een klein kapitaal beschikt zullen de schuldeisers meestal bijkomende waarborgen eisen.

Een bijkomend nadeel is de vermelding van S-BVBA op alle officiële documenten.

Een S-BVBA is ook verplicht elk jaar minimaal 25% van de nettowinst te reserveren tot de reserve en het kapitaal samen 18.550 EUR bedragen. Wil je nadien de vennootschapsvorm omvormen tot bijvoorbeeld een gewone bvba dan moet je opnieuw langs bij de notaris.

alleen natuurlijke personen kunnen een S-BVBA oprichten, rechtspersonen niet. Ook naar de overdraagbaarheid van de aandelen is er een beperking tot overdracht aan rechtspersonen, dit is niet mogelijk zolang het een S-BVBA betreft.

Er zijn nog enkele kenmerken van de S-BVBA die hier niet werden opgenomen. Neem gerust contact op voor meer informatie op joey@boekhouderbeernem.be.

 

Over de auteur

Joey Deforce

Erkend Boekhouder-Fiscalist BIBF

Bachelor bedrijfsmanagement Accountancy-Fiscaliteit

Master handelswetenschappen Fiscaliteit

Postgraduaat Fiscale Wetenschappen

Gastdocent Hogeschool West-vlaanderen