De jaarrekening van de Microvennootschap

- Boekhouding

Microvennootschap

Microvennootschappen (art. 15/1, § 1 van het W.Venn.) zijn kleine vennootschappen met rechtspersoonlijkheid die op datum van de jaarafsluiting geen dochtervennootschap of moedervennootschap zijn en die niet meer dan één van de volgende criteria overschrijden:

  • jaargemiddelde van het personeelsbestand: 10;
  • jaaromzet, exclusief de belasting over de toegevoegde waarde: 700.000 euro;
  • balanstotaal: 350.000 euro.

Bij een boekjaar korter of langer dan 12 maanden wordt het bedrag van de omzet pro rata aangepast.

Vereenvoudiging

Het micromodel is een licht afgeslankte versie van het verkort model, er zijn enkele vermeldingen van het verkort model weggelaten, vooral in de toelichting. Dit heeft als doel de administratieve last van de micro-vennootschappen te verlichten. In het kader van de vereenvoudiging mogen in het microschema vermeldingen worden weggelaten wanneer zij niet dienstig zijn voor het betrokken boekjaar.

Microvennootschappen zijn vrijgesteld van de opmaak en de publicatie van een jaarverslag en moeten ook geen commissaris aanstellen.

Kleine (niet-beursgenoteerde) ondernemingen die gedurende twee opeenvolgende boekjaren aan de criteria van een microvennootschap beantwoorden, mogen het microschema van de jaarrekening gebruiken.

In werking

De wijziging gaat in voor boekjaren die beginnen op 1 januari 2016, vennootschappen die voldoen aan de criteria kunnen voor het MIC-schema kiezen. Microvennootschappen kunnen overigens opteren om toch in het verkort of volledig schema te rapporteren. De neerlegging van een MIC-model is goedkoper dan zijn andere varianten.

Over de auteur

Joey Deforce

Erkend Boekhouder-Fiscalist BIBF

Bachelor bedrijfsmanagement Accountancy-Fiscaliteit

Master handelswetenschappen Fiscaliteit

Postgraduaat Fiscale Wetenschappen

Gastdocent Hogeschool West-vlaanderen