Vrijstelling voor diensten van kostendelende groeperingen

- Boekhouding, Nieuws

Principe

Een kostendelende vereniging heeft als doel beheers -en exploitatiekosten te verminderen ten aanzien van haar leden door deze gezamenlijk te maken. Deze groepering kan bestaan tussen zowel natuurlijke of rechtspersonen. De zelfstandige groepering kan een groepering met rechtspersoonlijkheid (vb. ESV) als een groepering zonder rechtspersoonlijkheid zijn.

Als aan bepaalde voorwaarden voldaan is, kan de groepering een BTW vrijstelling genieten. In dat geval moet er geen BTW aangerekend worden op de diensten verricht voor haar leden.

Voorwaarden

De voorwaarden zijn te vinden in art. 44 §2 bis W.BTW en verder uitgelegd in de Circulaire AAFisc Nr. 31/2016 (nr. E.T. 127.540) dd. 12.12.2016.

  • De leden van de groepering oefenen op geregelde wijze een BTW vrijgestelde activiteit of een niet-btw plichtige activiteit uit (overwegend deel van de activiteit). Voorbeelden zijn artsen, ziekenhuizen, scholen, etc.
  • Het gaat om het verrichten van diensten die direct nodig zijn voor de activiteiten van de leden (overwegend deel). Ook aan niet leden kunnen diensten verricht worden (wel BTW);
  • De aan de leden aangerekende vergoeding vertegenwoordigd de terugbetaling van het aandeel in de gezamenlijke kosten
  • De vrijstelling leidt niet tot concurrentieverstoring.

Formaliteiten

De kostendelende groepering heeft een meldingsplicht bij het BTW controlekantoor.

Tijdens het bestaan van de groepering wordt er best een soort boekhouding gevoerd, een jaarlijkse afrekening is immers verplicht. De afrekening moet eenvormig zijn voor alle leden en met voldoende transparantie opgesteld. Wat betreft de financiële kant, kan er gewerkt worden met een afrekening, maar ook met een voorschotregeling.

Het is aangewezen binnen de groepering de interne regels vast te stellen in een voldoende duidelijke overeenkomst.

Over de auteur

Joey Deforce

Erkend Boekhouder-Fiscalist BIBF

Bachelor bedrijfsmanagement Accountancy-Fiscaliteit

Master handelswetenschappen Fiscaliteit

Postgraduaat Fiscale Wetenschappen

Gastdocent Hogeschool West-vlaanderen