Tussentijds dividend en roerende voorheffing

- Nieuws

Roerende voorheffing van 27% naar 30%

Op 1 januari 2017 stijgt de roerende voorheffing (alweer!) van 27% naar 30%. Heel wat roerende inkomsten zullen dus hoger (bevrijdend) worden belast vanaf volgend jaar, de meest voorkomende zijn de dividenden op de winsten en de roerende inkomsten zoals uit vorderingen en spaartegoeden (behoudens uitzonderingen).

Tussentijds dividend voor eindejaar?

Een vennootschap kan nog voor het einde van het jaar een tussentijds dividend laten toekennen door het bijeenroepen van een algemene vergadering. Er kan maar winst worden uitgekeerd die reeds werd bestemd (dus niet van het lopend boekjaar!). De maximale uitkering is begrensd door de wet (Cassatierechtspraak).

De Commissie voor Boekhoudkundige normen adviseert echter om geen tussentijdse dividenden uit te keren tussen einde boekjaar en de jaarvergadering. Echter bij vennootschappen die afsluiten op 31/12, 31/03 en zelf 30/06 zou een tussentijds dividend zeker mogelijk moeten zijn.

De toekenning van het dividend kan er wel voor zorgen dat het verlaagd tarief vennootschapsbelasting niet meer van toepassing is (13%-regel).

Ook mogelijk voor intresten?

Intrest dragende tegoeden ontsnappen ook niet aan de stijging van 27% naar 30%. We denken hier bijvoorbeeld aan de intresten op aan de vennootschap toegestane leningen, creditintresten rekening courant of nog andere intrest dragende tegoeden. U zou kunnen overwegen om nog eind december de toekenning te doen en de aangifte roerende voorheffing in te dienen. Op een bedrag van vb. 5.000 euro bruto, spaart u 150 euro uit!

Over de auteur

Joey Deforce

Erkend Boekhouder-Fiscalist BIBF

Bachelor bedrijfsmanagement Accountancy-Fiscaliteit

Master handelswetenschappen Fiscaliteit

Postgraduaat Fiscale Wetenschappen

Gastdocent Hogeschool West-vlaanderen