De student-zelfstandige vanaf 2017

- fiscaliteit, Sociale bijdragen

Wat is een student zelfstandige?

Een student zelfstandige is een jongere tussen de 18 en 25 jaar die een zelfstandige activiteit uitoefent terwijl hij of zij studies volgt als ‘hoofdbezigheid’. In feite wordt een student gelijkgesteld als een bijberoeper.

Sociale bijdragen

Student-zelfstandigen wiens netto jaarinkomsten lager zijn dan 6 505,33 euro zijn vrijgesteld van bijdragen sociale zekerheid. Pas vanaf een bedrag van 6.505,33 euro zal er in die schijf tot 13.010,66 euro een sociale bijdrage verschuldigd zijn van 21%. Vanaf2018 zou dit nog 20,5% zijn.

Vanaf de grens van 13.010,66 euro bereikt is, zal de student als hoofdberoeper beschouwd worden en zal hij of zij sociale bijdragen betalen volgens die regeling.

Fiscale regeling

De student ondernemer zal onderworpen zijn aan de personenbelasting. Hij of zij zal uiteraard kunnen genieten van de belastingvrije som tot geïndexeerd 7.420 euro (belastbaar inkomen < 43.9930 euro).

De inkomsten van de student-ondernemer worden tot een bedrag van 2.610 euro (nog verder de indexeren) niet beschouwd als netto bestaansmiddel om ten laste te zijn bij de ouders.

Bijkomende aandachtspunten

De kinderbijslag wordt behouden indien nog steeds aan de uurvoorwaarden per kwartaal is voldaan.

De rechten op vlak van gezondheidszorgen als persoon ten laste van de ouders wordt behouden als de inkomsten lager zijn dan 6.505,33 euro. Vanaf 6.505,33 euro zal de eigen vergoeding voor sociale bijdrage hiervoor gelden en word de student zelf als titularis voor deze gezondheidsuitkering aanzien.

Over de auteur

Joey Deforce

Erkend Boekhouder-Fiscalist BIBF

Bachelor bedrijfsmanagement Accountancy-Fiscaliteit

Master handelswetenschappen Fiscaliteit

Postgraduaat Fiscale Wetenschappen

Gastdocent Hogeschool West-vlaanderen