Rondje roerende voorheffing vanaf 2017

- Nieuws

Verschillende (combinatie) tarieven

De roerende voorheffing heeft sinds 2011 enkele sprongen gemaakt van 15% tot het aanstormende tarief van 30%. Daarnaast heeft de overheid enkele gunststelsels ingevoerd, denk maar aan de vastklikoperatie, de vvpr-bis en de liquidatiereserves.

Hieronder krijgt u een overzicht van de tarieven die van toepassing zullen zijn.

Overzicht

0%       Op vastgeklikte reserves uitgekeerd na 8 jaar (grote vennootschap) of 4 jaren (kleine vennootschap)

5%       Vastgeklikte reserves in de jaren 7 en 8 (grote vennootschap) of jaar 4 (kleine vennootschap)

10%     Vastgeklikte reserves, jaren 5 en 6 (grote vennootschap) of jaar 3 (kleine vennootschap)

15%     VVPR bis dividenden uit de winstverdeling van het derde boekjaar en volgende na het boekjaar van inbreng van geld in een kleine vennootschap (volstorting!)

17%     Vastgeklikte reserves, binnen de eerste vier jaren (grote vennootschap) of eerste twee jaren (kleine vennootschap). Liquidatiereserves aangelegd vòòr aanslagjaar 2018 en uitgekeerd binnen de eerste 5 jaar.

20%     VVPR bis dividenden uit de winstverdeling van het tweede boekjaar na het boekjaar van inbreng van geld in een kleine vennootschap (volstorting!). Liquidatiereserves aangelegd vanaf aanslagjaar 2018 en uitgekeerd binnen de eerste 5 jaar.

30%     Standaard tarief roerende voorheffing

Over de auteur

Joey Deforce

Erkend Boekhouder-Fiscalist BIBF

Bachelor bedrijfsmanagement Accountancy-Fiscaliteit

Master handelswetenschappen Fiscaliteit

Postgraduaat Fiscale Wetenschappen

Gastdocent Hogeschool West-vlaanderen